Sirkulær Bestiller AS er et forvaltnings- og bestillerselskap som ble etablert høsten 2019 for å konkurranseutsette behandlingsavtaler for matavfall og kloakkslam med høy klimanytte på vegne av eierne.

Selskapet eies av Renovasjon i Grenland IKS (RiG), Vestfold avfall og ressurs AS (Vesar), Tønsberg renseanlegg IKS, Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) og kommunene Bamble, Holmestrand, Horten, Sandefjord og Siljan.

Rull til toppen